ZONNE-CENTRUM >>> ZONNEBRAND (ERYTHEEM)
<<< Site overzicht : klik op het logo

 

 

 

Niet iedereen reageert hetzelfde op zonnestralen. De een kan beter tegen de zon of zonnebank dan de ander.

Hoe de huid op UV-straling reageert, is dus van persoon tot persoon verschillend, en deze verschillen kunnen aanzienlijk zijn.

Teveel UV-straling kan schade aan de huid veroorzaken: op korte termijn verbranding, op lange termijn een versnelde huidveroudering maar ook een grotere kans op huidkanker.

In een ander artikel op deze website worden de effecten van UV-straling op langere termijn voor uw gezondheid nader toegelicht. Ik beperk mij nu tot de korte-termijn-schade: namelijk zonnebrand.

 

WAT IS ZONNEBRAND?

De meesten onder u kennen het begrip zonnebrand wel of hebben het aan de lijve ondervonden na te lang in de zon of onder de zonnebank te hebben doorgebracht.

Medisch gezien is er al sprake van zonnebrand wanneer de huid rood ziet (meestal pas 8 tot 24 uur na het zonnen of zonnebanken). Het rood worden van de huid, verbranding, wordt ook aangeduid met de term erytheem.

Verbranding en pigmentatie worden vaak in één adem genoemd, omdat vaak gedacht wordt, dat beide effecten in de huid door hetzelfde mechanisme worden veroorzaakt. Dit is een echter een misvatting, daar beide effecten twee verschillende oorzaken hebben.

Zonnebrand ontstaat doordat, vooral onder invloed van UV-B, huidcellen beschadigd worden, waardoor chemische reacties in de huid ontstaan die de bloedvaten langzaam maar zeker doen verwijden (vasodilatatie), waardoor de huid er roder gaat uitzien. Vandaar dat het erytheem pas zichtbaar wordt na 8 tot 24 uur. Het waarschuwingssignaal voor een opgelopen zonnebrand komt dan ook vaak een dag te laat... .

Als aan het einde van de dag blijkt dat u rood bent, heeft u de grens van uw maximale UV-bestralingsdosis (1 MED) overschreden... .

Gun de verbrande huid de tijd om te herstellen. Vermijd de zon of de zonnebank een paar dagen.

 

EEN LICHTE VERBRANDING GEEFT een rode, of rood-bruine, en soms (maar niet altijd) pijnlijke huid
EEN ERNSTIGE VERBRANDING GEEFT een rode, gezwollen huid, met blaren

 

DE SNELHEID WAARMEE U ZICH VERBRANDT

Hoe snel u verbrandt, is onder andere afhankelijk van uw huidtype. Heeft u een bleke huid, dan moet u meer voorzorgen nemen dan iemand met een donkere huid. Mensen die van nature al een donkerder huidskleur hebben, zoals in de tropen, zullen weinig problemen hebben ten aanzien van het krijgen van zonnebrand. Daar heeft de natuur zich ter plaatse aangepast.

Huidtype 1 went heel weinig aan UV-straling en is dus bijzonder gevoelig aan zonnebrand. Mensen met huidtype 4 gaan dikwijls te lang in de zon of onder de zonnebank, omdat zij weinig of niet gehinderd worder door zonnebrand. Vaak krijgen zij hierdoor de neiging te gaan overdrijven, hetgeen weinig zin heeft.

Ook de mate waarin u beschermende factoren gebruikt, de tijd die u in de zon blijft, de activiteiten die u onderneemt, ... dragen bij tot de snelheid waarmee u verbrandt. Het is dan ook aan te bevelen de artikels in deze website over veilig zonnebanken, veilig zonnen en anti-zonnebrandmiddelen aandachtig te lezen.

 

WORDT U BRUINER ALS U EERST VERBRANDT?

Neen, helemaal niet! U mag dus geen zonnebrand oplopen om te bruinen. Hier geldt dus niet wie mooi moet zijn eerst pijn moet lijden... .

Zonnebrand heeft in feite niets te maken met het bruiningsproces. Ze hebben verschillende mechanismen. Het zijn de pigmentcellen (melanocyten) die het pigment voor de (opper-) huid aanmaken. Erytheem wordt, zoals u hierboven kon lezen, wordt door andere mechanismen in de huid veroorzaakt dan pigmentatie. Het enige wat ze gemeen hebben is dat ze beiden door UV-straling opgeroepen kunnen worden.

 

VERBRANDEN OF VERBRUINEN ... ROOD OF BRUIN

 

U WORDT ROOD DOOR U WORDT BRUIN DOOR
in mindere mate een teveel aan UV-A, omdat dit zwakker is snel maar kortstondig bruin door een voldoende aan UV-A
vooral een teveel aan UV-B, omdat dit sterker is langzaam maar langdurig bruin door een voldoende aan UV-B
MET ALS GEVOLG MET ALS GEVOLG
beschadiging van veel huidcellen waardoor bloedvaten uitzetten = roodheid stimulatie van bepaalde huidcellen waardoor pigment (melanine) wordt aangemaakt = bruining
DE TOEGEDIENDE UV-DOSIS WAS HOGER DAN UW 1 MED DE TOEGEDIENDE UV-DOSIS WAS LAGER OF GELIJK AAN UW 1 MED

 

«» Start « » Behandel-centrum « » Sauna-centrum « » Zonne-centrum «»