ZONNE-CENTRUM >>> ZONNEBANKKUUR
<<< Site overzicht : klik op het logo

 Na het invullen van het registratieformulier is geschat dat u huidtype 1, 2, 3 of 4 heeft.

Heeft u huidtype 1, dan mag u volgens de Belgische Wetgeving niet zonnebanken, omdat u bijna niet bruint en het risico op zonnebrand te groot is. Voor dit type zijn zon noch zonnebanken geschikt.

De gemiddelde en de opbouwende bezonningstijden die u verderop kan lezen, zijn enkel van toepassing op de zonnebanken aanwezig in Wellness-4-You, aangezien deze vooral in relatie staan tot het type zonnebank en het type lampen (meer bepaald de UV-A/UV-B-verhouding). Het is immers uiteindelijk de hoeveelheid UV-A-en UV-B-straling die uw huid effectief bereikt (vandaar dat bijvoorbeeld ook de constructie van de zonnebank, en zeker de radius van de hemel, de breedte van het ligvlak, ... een rol meespeelt in dit verhaal) die gaat bepalen in welke mate u bruint. Meer hierover kon u reeds eerder lezen in het artikel op deze website over het bruiningsproces.

 

DIT IMPLICEERT DAT
dezelfde zonnebanken met andere lampen andere bezonningstijden hebben
andere zonnebanken met dezelfde lampen andere bezonningstijden hebben
dezelfde zonnebanken met dezelfde lampen dezelfde bezonningstijden hebben

 

GEMIDDELDE BEZONNINGSTIJDEN

De gemiddelde bezonningstijden per huidtype, indien u minder vaak zont, zijn:

 

VOOR HUIDTYPE 2 VOOR HUIDTYPE 3 VOOR HUIDTYPE 4
8 - 12 minuten (= 1 MED) 12 - 16 minuten (= 1 MED) 16 - 20 minuten (= 1 MED)

 

OPBOUWENDE BEZONNINGSTIJDEN

In onderstaand schema kan u uw ideale bezonningstijden om een zonnebankkuur op te bouwen, aangepast aan uw huidtype, terugvinden, op voorwaarde dat u 2 tot 3 zonnebankbeurten per week neemt, waarbij het de aanbeveling is eens in de 2 tot 3 dagen onder de zonnebank te gaan.

Indien u deze bezonningstijden aanhoudt, is uw huid tevens optimaal voorbereid voor uw (buiten-) zonvakantie:
- enerzijds omwille van het bereiken van uw maximaal bruiningsproces,
- anderzijds, en nog veel belangrijker, door het bekomen van uw maximale huidverdikking.

Ondanks het opvolgen van dezelfde opbouwende bezonningstijden kan het eindresultaat binnen eenzelfde huidtype toch verschillen.

 

  HUIDTYPE 2 HUIDTYPE 3 HUIDTYPE 4
WEEK 1 8 minuten 12 minuten 16 minuten
WEEK 2 8 - 12 minuten 12 - 16 minuten 16 - 20 minuten
WEEK 3 12 minuten 16 minuten 20 minuten
WEEK 4 12 - 16 minuten 16 - 20 minuten 20 - 24 minuten
WEEK 5 16 minuten 20 minuten 24 minuten
WEEK 6 16 - 20 minuten 20 - 24 minuten 24 - 28 minuten
  (= 1 MED) (= 1 MED) (= 1 MED)

 

Omdat uw MED-waarde door een onbestraalde huid wordt bepaald, stijgt deze na meerdere zonsessies, waardoor u ook langer (in de zon of) onder de zonnebank moet liggen. Dit verklaart meteen het toenemend aantal minuten in bovenstaand schema van de opbouwende bezonningstijdn.

 

 

ZONNEBANKEN EN TEGELIJK ZONNEN?

Het spreekt voor zich dat u tijdens het volgen van een zonnebankkuur de natuurlijke zon moet vermijden, omdat u moet rekening houden met uw maximale UV-bestralingsdosis (1 MED)! Zoniet verstoort u de zonnebankkuur met een uitermate verhoogd risico op zonnebrand tot gevolg.

 

 

«» Start « » Behandel-centrum « » Sauna-centrum « » Zonne-centrum «»