ZONNE-CENTRUM >>> DE JUISTE ZONNEBANK
<<< Site overzicht : klik op het logo

 

 

 

Wellness-4-You beheerst de kunst om u medisch verantwoord te laten zonnen onder de juiste zonnebank, met de juiste kwaliteit lampen en bovendien aan de allerbeste prijs.


INLEIDING

- Zonnen, in de zon of onder de zonnebank, roept ontegensprekelijk bij een aantal mensen wel eens vraagtekens op, zeker wanneer daarover zo nu en dan eens iets in de media verschijnt, hetgeen bij u steevast voor de nodige verwarring zorgt.
- De volgende tekst heeft tot doel u klaarheid te brengen in deze ogenschijnlijk moeilijke materie.
- Of, kort gezegd, ik ga proberen u ingewikkelde dingen simpel, overzichtelijk en duidelijk uit te leggen, zodat u deze hele problematiek in een juist perspectief kan plaatsen. Dat moet immers kunnen, omdat het verloop van het bruiningsproces terug te brengen is tot een klein aantal medische basisregels.


MEDISCHE BASISREGEL 1: zonnen in de zon of onder de zonnebank?

- Er is geen wezenlijk verschil tussen zonnen in de zon en onder een professionele (let op mijn woorden) zonnebank.
- Het gaat in beide gevallen over de inwerking van ultraviolette (afgekort: UV-) stralen waardoor oa de melanocyten melanine (bruine kleurstof) gaan vrijgeven aan onze huidoppervlakte, een proces wat u eenvoudigweg kent als het bruiningsproces.


MEDISCHE BASISREGEL 2: bruin, bruiner, bruinst...?

- Aangezien de ene persoon van nature meer melanine-voorraad in zijn huid heeft zitten dan de andere kan de ene mens nu eenmaal meer bruin worden dan de andere. Er is geen enkele zon of zonnebank die de grens van dit fysiologisch proces kan verleggen!
- Met andere woorden, verder aandringen met nog meer zonnen of zonnebanken heeft geen enkele zin meer als u uw maximale bruining bereikt heeft. U kan immers uit uw huid niet meer melanine naar boven halen als u al alles aan uw huidoppervlakte gehaald heeft. Onmogelijk!
- Om ons te vergewissen van uw persoonlijke huidkwaliteit (lees: melanine-voorraad) wordt voor uw eerste zonnebank-sessie uw huidtype bepaald aan de hand van een klein vragenlijstje. Hierop wordt de gemiddelde duurtijd van uw zonnebank-sessie afgestemd.
- Mensen van Zuid-Europese origine hebben doorgaans een hoger huidtype, waardoor ze bruiner kunnen kleuren dan een Midden-Europees iemand.


MEDISCHE BASISREGEL 3: bruin worden, liever nog gisteren dan vandaag...

- Bruin worden kost tijd!
- Net zoals u bij conditietraining de nodige tijd moet nemen om uw fitheid optimaal op te bouwen, moet ook elke zonnebank-beurt, met behulp van de UV-dosis van de lampen, nu eenmaal een bepaalde tijd nodig hebben om uw melanine zo maximaal mogelijk aan uw huidoppervlakte te brengen.
- Zont u daarom elke zonnebank-sessie een te weinig aantal minuten, of laat u teveel tijd tussen uw zonnebank-beurten, dan gaat u te weinig bruin worden. De zonnebank moet dan niet als slecht bestempeld worden, u maakt inschattingsfouten, want u wil het onmogelijke bereiken!
- Ter vergelijking: oefent u bij conditietraining te kort en/of te weinig, dan zal uw uithoudings-vermogen ook maar beperkt in gunstige zin evolueren.


MEDISCHE BASISREGEL 4: UV-dosis = tijd x sterkte

- In de professionele zonnebank-wereld omschrijven we dit bovenstaande fenomeen met een allesomvattende formule, zijnde: dosis = tijd x sterkte, waarbij:

+ dosis: staat voor de hoeveelheid UV die op uw lichaam wordt bestraald
+ tijd: is de tijd dat u onder de zonnebank ligt
+ sterkte: is afhankelijk van de UVA-UVB-verhouding van de zonnebanklampen (dus niet het aantal Watt van de lampen!), bouw van de zonnebank (meer bepaald de afstand van de lampen tot uw lichaam, de reflectorplaten achter de lampen, het gebruik van airconditioning tijdens het zonnen, ...)

- Ik merk hierbij duidelijk op dat hoe meer lampen in de hemel zitten, hoe verder die van uw lichaam zullen afstaan (want de radius van de hemel wordt ruimer), waardoor u minder (!) kans heeft op een optimale UV-straling. Dus onder een zonnebank met meer lampen zont u zeker niet noodzakelijkerwijze beter! Vaak integendeel!
- Bovendien heeft het gebruik van airconditioning ook een remmende werking op uw bruiningsproces omdat de koude-inwerking uw huiddoorbloeding vermindert. Een afwezige huiddoor-bloeding is meteen de schuldige voor het optreden van de witte vlekken thv het stuitje en de schouderbladvleugels nadat u een aantal keer gezonnebankt heeft. Daarom dat onze zonnebanken niet uitgerust zijn met airconditioning, wel met een ventilatiesysteem van de bestaande lucht.
- Elk gezond verstand weet dat het goed of slecht zijn van veel dingen in het leven afhankelijk is van enerzijds de dosis, anderzijds de intensiteit waarmee die dosis toegediend wordt. Met andere woorden: houdt u zich aan een normale dosis en aan een normale intensiteit, dan is er geen vuiltje aan de lucht. Dan kunnen die dingen zelfs op de koop toe heel gezond zijn! Gaat u echter overdoseren of wordt de dosis te intensief toegediend op een te korte tijdsperiode, dan is dit heel ongezond tot zelfs ronduit schadelijk. Bij het zonnen onder de zon of onder de zonnebank is dit niet anders! Verantwoord zonnen betekent dat u moet rekening houden met de kwaliteit van uw huid, dus uw huidtype!


MEDISCHE BASISREGEL 5: 1 zonnebank-sessie = 1 MED UV, afgestemd op uw huidtype

- Tot slot vraagt u zich natuurlijk af welke maximale dosis (UV-straling) u dan mag krijgen wanneer u op een gezonde manier gaat zonnen?
- In medische termen uitgelegd: bij 1 zonsessie in de zon of onder de zonnebank mag u een maximale dosis van 1 MED (afkorting van: Minimale Erytheem Dosis) (erytheem = roodheid) UV krijgen.
- In normale-mensen-taal gezegd: optimaal zonnen betekent dat u moet zonnen tot u net niet rood wordt.
- U moet (en kan) dus bruin worden zonder rood te worden! U moet met andere woorden juist zoveel UV-straling op uw huid krijgen, totdat u net niet verbrandt, maar wel bruin wordt.
- U dacht wellicht dat u pas bruin kon worden nadat u eerst rood (verbrand) was geworden? Een onterechte veronderstelling!
- Rood worden, zeg maar verbranden, betekent dat u uw huid beschadigd heeft, waardoor deze een tijd nodig moet hebben om zich te herstellen, alvorens u opnieuw mag zonnen. In het bruiningsproces zet u met andere woorden een stapje terug.


MEDISCHE BASISREGEL 6: en liefst een zonnebank met meer toeters en bellen?

- Ik heb u net verteld dat 1 zonsessie in de zon of onder de zonnebank gelijk staat aan maximaal 1 MED krijgen, ongeacht in welke zon (in België, Egypte, Mexico, ...) of onder welke zonnebank (bv type 100, 450, 900, ...) u zont!
- Deze laatste regel zal bij velen onder u de wenkbrauwen doen fronsen en zal ook niet echt helemaal tot u doordringen, want u dacht tot op heden immers dat er lichtere en zwaardere zonnebanken zijn? Dit is onmogelijk, want u mag onder elke zonnebank toch maar een bepaalde maximale UV-dosis krijgen, zijnde die 1 MED, ongeacht hoeveel toeters en bellen, of hoeveel lampen, of welke lampen dan ook, ... die zonnebank heeft.
- Ik kan het ook concreter uitdrukken: als u in om het even welke zonnestudio onder een zogenaamde (let op mijn woordkeuze) lichte bank (bv type 100) gaat zonnen, een volgende keer onder een zogezegde middelsterke (bv type 450), de 3de keer onder een zogenoemde zware (bv type 900), dan gaat u, ondanks dat u 3 keer een verschillend bedrag betaalt, toch 3 keer maar maximaal kunnen zonnen tot u die 1 MED bereikt heeft. Ter herinnering: boven die 1 MED verbrandt u namelijk!
- Daarom wil ik u vragen: waarom bent u bereid 3 verschillende bedragen te betalen voor dezelfde inhoud (dezelfde dosis UV, namelijk 1 MED, die uw huid moet kleuren, want daar gaat het bij zonnebanken toch om, niet?), maar steeds met een andere verpakking???
- Ja, ik moet toegeven, de duurdere zonnebanken zien er immers nog wat indrukwekkender uit, de ideale manier om u het gevoel te geven dat, omdat u meer betaalt, u ook meer krijgt. Helaas voor u, niets is echter minder waar!


BESLUIT

- Bij Wellness-4-You krijgt u een juist en gezond advies! Ik ben niet zo commercieel ingesteld als de andere zonne-centra. Ik verdien graag mijn klanten door middel van eerlijke adviezen, want eerlijkheid duurt het langst. En eerlijkheid is de goedkoopste en beste reclame!
- U zont bij Wellness-4-You aan de allerbeste prijs-kwaliteit-verhouding, met de allerbeste Ergoline-zonnebank, en dit aan een uitmuntende prijs van slechts 0,4 € per minuut (met een chipkaart van 50 €). Ik val in herhaling: waarom elders duidelijk meer betalen voor ... jawel ... evenveel UV-licht?
- Als u dit hele bovenstaande verhaal enkele keren leest en goed tot u heeft laten doordringen, komt dan ook de vraag niet in u op of zonnen onder de zonnebank misschien wel gezonder is dan in de zon? Er zijn vooraanstaande huidspecialisten (dermatologen) die dit beamen.
- Immers, de UV-kracht van de zon (uitgedrukt in de UV-index) wijzigt voortdurend, waardoor het ondoenbaar wordt te stoppen met zonnen als u die 1 MED-grens bereikt heeft. ‘s Avonds, wanneer u met een rood gezicht voor de spiegel staat, beseft u pas te laat dat u teveel UV-straling gehad heeft. Van mijn zonnelampen daarentegen kennen we wel de UV-kracht (meer bepaald de verhouding UVA - UVB) (dat trouwens niets te maken heeft met de wattage van de lampen!).
- Onder professionele zonnebanken kan u, mits goede adviezen qua bezonnningstijd, dus juister zonnen, en misschien daarom ook gezonder?

 

«» Start « » Behandel-centrum « » Sauna-centrum « » Zonne-centrum «»