ZONNE-CENTRUM >>> BRUININGSPROCES (PIGMENTATIEPROCES)
<<< Site overzicht : klik op het logo

 

 

 

De huid heeft twee mechanismen om zich tegen overmatige ultraviolette straling te wapenen: bruining en huidverdikking.

Deze beide biologische processen vinden uitsluitend plaats in de opperhuid en zijn hetzelfde bij het zonnen als het zonnebanken. Hiermee bouwen we onze eigen beschermingsfactor op.

Afhankelijk van uw huidtype moeten er, bij overmatige blootstelling aan het natuurlijke zonlicht (zoals tijdens uw vakantie), dus aanvullende beschermende maatregelen worden genomen, zoals het gebruik van een anti-zonnebrandmiddel met een bepaalde beschermingsfactor.

De huid laten wennen aan de zon wil zeggen ervoor zorgen dat de huid, door middel van bruinkleuring en verdikking, enige natuurlijke bescherming opbouwt tegen verbranding. Dan kan uw huid wat langer in de natuurlijke zon vooraleer zonnebrand zal optreden.

 

TWEE NATUURLIJKE BESCHERMINGSFACTOREN ONDER INVLOED VAN
als minimale bescherming: bruining (pigmentatie) UV-A en UV-B
als maximale bescherming: huidverdikking alleen UV-B

 

De UV-straling die uw huid bereikt, bestaat uit UV-A en UV-B. Zowel UV-A als UV-B kleuren de huid bruin. Daardoor ontstaat een geringe natuurlijke verdediging tegen UV. Meer bescherming geeft huidverdikking, maar die treedt alleen op onder invloed van UV-B.

Het zal duidelijk zijn dat wie een optimale natuurlijke huidverdediging (pigmentatie en verdikking) wil bekomen met behulp van zonnebanken, bijvoorbeeld als voorbereiding van een vakantie, zonnebanken dient te gebruiken met lampen die naast UV-A ook voldoende UV-B uitstralen. Om technische redenen kan uw thuis-zonnebank daaraan helaas niet voldoen en zal u toch een uitgestippelde zonnebankkuur moeten volgen in een professioneel zonne-centrum waar men, zoals bij Wellness-4-You, een gezond en terdege wetenschappelijk onderbouwd advies geeft. In het artikel over de juiste zonnebank wordt hierover een tipje van de sluier opgelicht.

 

HOE ONTSTAAT DAT BRUINE KLEURTJE?

Elke huid bevat pigmentcellen (melanocyten), die de (bruine) pigmentkorrels (melanine) aanmaken onder invloed van UV-A- en UV-B-straling. Het aantal pigmentcellen is bij iedereen hetzelfde, of men nu een lichte of een donkere huid heeft. Het vermogen van deze cellen om pigment te maken is echter verschillend. Bij donkere mensen worden meer en grotere pigmentkorrels gevormd dan bij mensen met een blanke huid.

Door herhaling van dit proces wordt de hele (opper-) huid langzaam gevuld met dat pigment, ... het bruiningsproces. Het zal duidelijk zijn dat dit zijn tijd nodig heeft. Men spreekt dan ook wel eens van vertraagde pigmentatie. Dit laatste gebeurd vooral onder invloed van UV-B. De UV-A, die geen enkele bescherming biedt, is verantwoordelijk voor de directe pigmentatie. Zij treedt direct op na de zonnebanken, maar is ook binnen enkele uren verdwenen. De kleur is een beetje grijs-bruin en is vooral te zien bij personen met een huidtype 4. Bij het invullen van het registratieformulier vindt u trouwens de vraag terug of u direct na het zonnen grijs-bruin wordt.

Er is met andere woorden nog een verschil in het bruiningsmechanisme van UV-A en UV-B. Vandaar dat het belang van een goede keuze van zonnelampen, het geheim zit hem meer bepaald in een ideale UV-A-UV-B-verhouding, gaat meebepalen of u een tevreden klant gaat zijn na een aantal zonnebanksessies.

 

ALS GEVOLG VAN HET BRUININGSPROCES ONDER INVLOED VAN WORDT U
UV-A snel maar kortstondig bruin (directe pigmentatie)
UV-B langzaam maar langdurig bruin (vertraagde pigmentatie)

 

Eenmaal de huid volledig gevuld is met die bruine kleurstof, heeft u uw maximale bruining bereikt. Verder aandringen, met nog meer zonnen of zonnebanken, heeft op dat ogenblik dan ook geen zin meer.

Als de huid optimaal gebruind is, ontstaat als het ware een parasol van pigment, waardoor er minder UV-stralen het lichaam kunnen binnendringen, maar deze bescherming is verre van volledig.

 

HUIDVERDIKKING

De huid kan zich verdikken als deze geleidelijk kan wennen aan UV-B-straling. Daardoor zal zij minder snel verbranden. Dit proces duurt enige weken, een beetje afhankelijk van het huidtype. Vandaar dat een optimale zonnebankkuur over een aantal weken gespreid wordt.

Huidverdikking is niet te voelen en niet te zien zoals het bruine pigment, maar verdwijnt als de huid niet meer regelmatig aan UV-B-straling wordt blootgesteld.

Verdikking van de opperhuid geeft meer bescherming dan een bruine huid.

 

BRUINEN ONDER DE ZON OF ONDER DE ZONNEBANK KOST TIJD

Zoals u hierboven al kon lezen is het van belang dat de zogenaamde vertraagde pigmentatie wordt opgebouwd.

Laat uw huid daarom tijdens twee zonnebankbeurten voldoende tijd (minimum 24, maar liefst 48 uur) om het bruiningsproces normaal te laten verlopen.

Daarnaast moet u steeds rekening houden met uw maximale UV-bestralings-dosis, de zogenoemde 1 Minimale Erytheem Dosis (afgekort: MED), waarover u reeds in een ander artikel op deze website meer kon lezen.

 

HET IS EEN ILLUSIE TE DENKEN
dat u veel sneller bruin zult worden door de zonnebanksessies korter na mekaar te doen
dat u veel beter bruin zult worden door de tijdsduur van uw zonnebanksessie te overdrijven

 

«» Start « » Behandel-centrum « » Sauna-centrum « » Zonne-centrum «»