SAUNA-CENTRUM >>> NATUURLIJKE INFRAROOD-STRALING
<<< Site overzicht : klik op het logo


 

De zon die aan de hemel staat, is zoals u weet een enorme energiebron. Deze energie wordt naar onze aarde getransporteerd door middel van electromagnetische stralen.
Deze stralen worden onderverdeeld in verschillende golflengtes.
De eenheid voor deze onderverdeling is de nanometer (afgekort: nm).
Eén nanometer is één miljoenste millimeter.
Elke golflengte transporteert een welbepaalde hoeveelheid energie.
Hoe sneller de frequentie van deze golven, des te korter is de golflengte, en des te meer energie kan deze specifieke straling transporteren.
Met andere woorden: hoe hoger de frequentie, hoe korter de golflengte, hoe meer energie.

Van de totale straling die de zon uitzendt, bereikt slechts een gedeelte ons aardoppervlak, daar een gedeelte van deze straling door onze atmosfeer geabsorbeerd wordt.
Zo wordt de aarde blootgesteld aan ultraviolet licht, zichtbaar licht en infrarode straling.
Ultraviolet licht en infrarode straling zijn voor het menselijk oog niet zichtbaar.
Infrarode straling ervaart de mens als warmte.

De straling die we van de zon ontvangen, wordt als volgt ingedeeld volgens de golflengtes:

Ultraviolet (afgekort: UV):
UV-A: 315-380 nm (straling aardoppervlak: 4,9 %)
UV-B: 280-315 nm (straling aardoppervlak: 0,1 %)
UV-C: 100-280 nm (straling aardoppervlak: 0,0 %)

Zichtbaar licht (blauw, groen, geel, rood, ...):
380-760 nm (straling aardoppervlak: 39,0 %)

Infrarood (afgekort: IR):
IR-A (kortgolvig infrarood): 760-1500 nm (straling aardoppervlak: 37,0 %)
IR-B (middengolvig infrarood): 1500-3000 nm (straling aardoppervlak: 16,0 %)
IR-C (langgolvig infrarood): 3000-1000000 nm (= 1 mm) (straling aardoppervlak: 3,0 %)

De infrarode stralen zijn verantwoordelijk voor het warmtetransport van de zon naar onze aarde.
Want, wat gebeurt er als de zon even achter de wolken verdwijnt? U voelt onmiddellijk dat het frisser wordt, niettegenstaande dat de omgevingstemperatuur niet dadelijk naar beneden gaat.
Als de wolken deze infrarode stralen tegenhouden, krijgt u een gevoel van koude omdat het rechtstreeks contact met de infrarode stralen wegvalt.
Het is namelijk zo dat de infrarode stralen, die de warmte transporteren, heel makkelijk door de lucht gaan zonder veel verlies en de vaste lichamen die het tegenkomt rechtstreeks verwarmt.

 

«» Start « » Behandel-centrum « » Sauna-centrum « » Zonne-centrum «»