BEHANDEL-CENTRUM >>> VITALITEIT OF LEVENSKRACHT
<<< Site overzicht : klik op het logo

 

 

 

VITALITEIT, LEVENSKRACHT OF WEERSTAND

Een groep ziekmakende factoren heb ik in het hoofdstuk Behandel-centrum > Holisme met de omgeving met opzet nog niet besproken. Het is de groep van de bacteriën, de virussen, de schimmels, enzovoort.

Dat is nu juist de groep waaraan in de klassieke geneeskunde zoveel waarde wordt gehecht. Sterker nog, in veel gevallen wordt een bacterie of virus als 'de' oorzaak van ziekte beschouwd.

In de complementaire geneeskunde heeft men daar een heel andere opvatting over. Men kan zich namelijk afvragen waarom de een wel ziek wordt van een virus en de ander niet. Als iemand in een volle stadsbus een blik bacteriën opentrekt, is een aantal inzittenden een paar dagen later waarschijnlijk ziek. De andere passagiers echter zullen elkaar de volgende dagen weer vrolijk tegenkomen, gezond en wel. Van de groep die ziek werd, zien we dat sommigen na een paar dagen weer opgeknapt zijn, terwijl anderen nog weken blijven sukkelen en snotteren. Zelfs als iedereen precies evenveel en even sterke bacteriën naar binnen krijgt, kan men toch zien dat ieder op een andere manier reageert. Bacteriën spelen dus wel een rol bij het ziek worden, maar er zijn meer factoren in het spel. De factor waar de complementaire geneeskunde de nadruk op legt, is de weerstand of vitale energie die iemand heeft. Weerstand, vitaliteit of levenskracht wil zeggen: de mate waarin men de prikkels uit de omgeving aankan, met andere woorden kan verwerken.

Met betrekking tot bacteriën en virussen geldt dus: als het lichaam er niet tegen bestand is, heeft het een te geringe vitaliteit; het kan dan letterlijk geen weerstand bieden aan de bacterie of het virus en deze kunnen zich naar hartelust vermenigvuldigen. Is het lichaam wel bestand tegen een bacterie, dan heeft het voldoende weerstand en blijft het gezond.

Als men nu de opvatting van de klassieke geneeskunde wat extreem weergeeft, kan men zeggen dat het ideaal van deze geneeskunde een wereld zonder bacteriën, virussen en ander ziekmakend klein gespuis is, en als dat niet lukt, dan toch in ieder geval een wereld waarin voor elke bacterie of elk virus een passend antwoord klaarligt in het medicijnkastje.

De opvatting van de complementaire geneeskunde is dat er altijd en overal bacteriën en virussen zullen zijn, dat het onmogelijk is ze uit te roeien of te vermijden, en dat de enige bescherming die we daarom hebben, is ons zelf zo sterk mogelijk te maken. Met andere woorden: we moeten zoveel mogelijk proberen onze vitaliteit te vergroten.

Ik zal later terugkomen op de rol van bacteriën en virussen in het ziekteproces. Op dit moment is het vooral van belang te weten dat bacteriën en virussen zich pas in het lichaam kunnen vermenigvuldigen als de weerstand onder een bepaalde grens komt te liggen. En naarmate de levenskracht verder onder deze grens komt, des te sneller vermenigvuldigen deze boosdoeners zich.

Onze vitaliteit is dus niet constant. In de loop van ons leven verandert hij voortdurend en zelfs schommelt hij gedurende de dag, binnen bepaalde grenzen. De schommelingen worden veroorzaakt door de invloeden die in de vorige hoofdstukken genoemd zijn. Dus van voeding tot woonplaats en van schoonmoeder tot maanstand, ... alles kan onze vitaliteit vergroten of verkleinen.

Het gaat hierbij niet alleen om onze lichamelijke weerstand, maar ook om de geestelijke en psychische weerstand. Als onze geestelijke weerstand het begeeft, doordat we bijvoorbeeld niet zijn opgewassen tegen een probleem, kan ons bewustzijn aangetast worden. We kunnen ons geheugen verliezen, apatisch worden, waandenkbeelden krijgen, enzovoort. Als onze psychische weerstand vermindert, bijvoorbeeld door spanningen op het werk of thuis, krijgen we psychische klachten zoals geïrriteerdheid, depressiviteit of iets dergelijks.

Vitaliteitsverlies op welk niveau dan ook, kan gevolgen hebben voor de andere niveaus. Als onze psychische vitaliteit afneemt, kan dat bijvoorbeeld ook leiden tot vermindering van de lichamelijke vitaliteit. Als deze beneden een bepaalde grens komt, kan zich een lichamelijke ziekte openbaren...

 

SAMENHANG MET COMPLEMENTAIRE THERAPIEËN

Iedere mens beschikt dus over een zelfgenezende kracht die bij ziekte streeft naar genezing. Met diverse therapieën in de complementaire geneeskunde kan men die vitaliteit ondersteunen. In deze website zal hier verder nog uitgebreider op worden ingegaan.

 

«» Start « » Behandel-centrum « » Sauna-centrum « » Zonne-centrum «»