BEHANDEL-CENTRUM >>> INLEIDING
<<< Site overzicht : klik op het logo

 

 

 

Van de alternatieve, of beter gezegd, de complementaire geneeskunde is bekend dat zij de hele mens als uitgangspunt neemt. De eigenlijke betekenis hiervan is echter velen onbekend. Onder dit menu Behandel-centrum worden een aantal zaken systematisch en overzichtelijk op een rijtje gezet.

 

Vragen die aan de orde komen, zijn onder andere: Wat is nu het wezenlijke verschil tussen de klassieke en de complementaire geneeskunde? Wat is het effect van beide behandelingsmethoden op de mens? Hoe wordt onze lichamelijke en psychische gezondheid beïnvloed?

 

Door op deze vragen in te gaan krijgt u een totaalbeeld van gezondheid, ziekte en genezing in de complementaire geneeskunde.

 

VOORAF

'Het was zo eenvoudig vroeger', verzuchtte een vrouw van een jaar of zestig tijdens mijn behandelings-sessie. 'Men wist waar men aan toe was. Vader was er voor het werk en het brood op de plank, moeder zorgde voor de kinderen, het eten, enzovoort. Men had een vaste taak. Zondags ging men naar de kerk, dat hoorde erbij. Men dacht er niet aan een keer thuis te blijven. Men geloofde wat de dominee of de pastoor zei. En met de dokter was het net zo. Als men medicijnen kreeg, was men daar blij mee. Ik heb er nooit bij stilgestaan dat ze ook wel eens minder goed voor me zouden kunnen zijn. Maar nu? Ik weet het soms niet meer. Het lijkt wel of er niets meer vaststaat. Men leest en men hoort van die rare dingen. Men weet niet meer wat men moet geloven. En er is niemand die zegt hoe het moet. Het lijkt wel of niemand ook nog weet hoe het moet... .'

Na nog wat met elkaar gepraat te hebben, vroeg ik haar of ze weer terug zou willen naar de tijd van vroeger. 'O hemel nee, voor geen goud', reageerde ze spontaan, 'ik vind dit een heerlijke tijd om te leven, die vrijheid, ik geniet er elke dag van. En mijn man en ik hebben alles wat we willen, we hebben niets te wensen. Alleen, op bepaalde gebieden voelt men zich soms zo onzeker. Dan zou men zijn beslissingen even aan iemand anders over willen laten. Even de verantwoordelijkheid aan iemand anders willen geven, even geen twijfel meer... .'

Deze oprechte wens zult u wellicht herkennen. Er wordt heel wat afgetwijfeld de laatste tijd, over van alles en nog wat. Die twijfel kan ons soms verlammen. Men weet dan niet meer of men naar rechts of naar links moet, wat er achter ons of wat er voor ons ligt. Uit angst dat men de verkeerde keuze maakt, blijft men dan maar stilstaan.

Het voordeel van dat stilstaan is dat er niets engs of onverwachts meer gebeurt en dat men zich betrekkelijk veilig waant. Het nadeel is dat men niet verder komt, dat men zijn creativiteit verliest en star wordt.

Twijfel hoeft echter niet altijd te verlammen. Hij kan mensen ook juist in beweging zetten. In feite staat de twijfel aan de wieg van iedere ontwikkeling. En ontwikkeling en vooruitgang zijn toch de doelen waarnaar we streven? Ik bedoel dan niet de materiële ontwikkeling en vooruitgang, want daar heeft men ondertussen wel genoeg van. Het lijkt er zelfs een beetje op dat we onze materiële vooruitgang gebruiken als een vlucht; om maar niet stil te hoeven staan bij onze ontwikkeling als ... mens. Onze wereld lijkt daardoor steeds meer een wereld te worden van uiterlijk vertoon en innerlijke leegte. Veel mensen voelen het van binnen wel eens een beetje knagen. Ondanks al het gemak, de luxe en het genot van onze welvaart ontbreekt er iets. En dan komt de aloude vraag naar boven: is dit nu alles?

De twijfel die zich op allerlei gebieden van het leven voordoet, omdat oude waarden wegvallen en er niets nieuws voor in de plaats is gekomen, treft ook het gebied van de geneeskunde. Het aanvankelijke optimisme dat de moderne geneeskunde alle ziektes de wereld uit zou kunnen bannen, dat het slechts een kwestie van veel tijd en onderzoek zou zijn, dat optimisme is voorbij. Ondanks de geweldige technische hoogstandjes zoals open-hart-operaties, transplantaties enzovoort, is de mensheid er in zijn algemeenheid niet gezonder op geworden. Veel infectieziekten heeft men weliswaar onder de knie, maar daarvoor in de plaats heeft men veel meer aandoeningen gekregen die chronisch van aard zijn. Er is geen afname van ziekte, ziekte verandert alleen van aard of van gezicht. Bovendien lijkt het erop dat de nieuwe vormen van ziekte die ontstaan, steeds moeilijker te bestrijden zijn. Een vreemde tegenstrijdigheid is dat: hoe harder we tegen onze ziektes vechten en hoe zwaarder het geschut is dat we ertegen gebruiken, des te hardnekkiger die ziektes worden.

Als men dit soort dingen bemerkt, bekruipt men aanvankelijk ... de twijfel. De twijfel die verlamt, ... of in beweging zet. Dat laatste is gelukkig gebeurd, en hoe! De twijfel heeft mensen geïnspireerd tot het zoeken naar nieuwe wegen. Tot een andere manier om met hun ziekte om te gaan. Hij heeft mensen actief gemaakt en ervoor gezorgd dat ze hun gezondheid weer in eigen hand willen nemen. Dat betekent: bewuster met zichzelf omgaan, niet alleen met het lichamelijke deel, maar ook met het geestelijke deel; zich eerst afvragen wat men zelf kan doen om gezond te blijven en wat men zelf kan doen als men ziek wordt.

We zijn geen supermensen, we kunnen niet alles. Maar we kunnen veel meer dan we denken. We zijn niet altijd overgeleverd aan onze ziekte. We kunnen door het maken van andere keuzen proberen het ziekteproces te beïnvloeden; we kunnen zelf werken aan onze genezing. We moeten daarbij bedenken dat genezen veel meer is dan symptomen kwijtraken, veel meer dan het verdwijnen van hoofdpijn, rugpijn, verkoudheid, enzovoort. In de gewone, klassieke geneeskunde probeert men de patiënt weer te herstellen tot wie hij was, tot men weer helemaal de oude is. Dat is dus geen vooruitgang, maar stilstand. In de andere, alternatieve of complementaire geneeskunde proberen mensen beter te worden in de letterlijke zin van het woord, dat wil zeggen beter dan voor hun ziekte. Dat is vooruitgang, ontwikkeling. Om dat te bereiken, is het belangrijk om op een goede manier met klachten om te springen. U zult dan ontdekken dat ziekte weliswaar lastig, pijnlijk en soms zelfs afschuwelijk is, maar altijd ook een mogelijkheid in zich heeft om u een stapje verder te brengen.

Dit menu Behandel-centrum beschrijft deze andere kijk op ziekte en gezondheid. Wat is er zo bijzonder aan, waarin verschilt deze alternatieve kijk op ziekte van de manier waarop in de reguliere geneeskunde wordt gedacht? U zult nog vaak genoeg twijfelen tussen die twee vormen van geneeskunde, vooral als het erop aan komt. Want zolang men gezond is, is het niet moeilijk om er andere ideeën op na te houden. Als de nood echter aan de man komt, kan de twijfel toeslaan. Dat is begrijpelijk. De enige manier om u daartegen te wapenen, is te proberen kennis en inzicht te verwerven in die andere manier van genezen. Te kijken naar anderen, te luisteren naar hun ervaringen. En vervolgens door zelf de eerste voorzichtige stappen te doen op het pad van de complemtaire geneeskunde. Dat zal zeker met vallen en opstaan gebeuren. Maar geleidelijk aan zal de twijfel verminderen en het vertrouwen toenemen. Ik hoop dat deze website u bij deze weg mag helpen... .

 

«» Start « » Behandel-centrum « » Sauna-centrum « » Zonne-centrum «»