BEHANDEL-CENTRUM >>> HOLISME MET GEEST
<<< Site overzicht : klik op het logo

 

 

 

DE MENS IS MEER DAN ZIJN LICHAAM

Met de lichamelijke samenhang zijn we er nog niet. De mens bestaat immers uit veel meer dan zijn lichaam, en als iemand ziek wordt, zal men daar rekening mee moeten houden.

Grofweg zijn er vier 'niveaus' aan de mens te onderscheiden. Ik moet daarbij direct opmerken dat zo een verdeling in vieren natuurlijk kunstmatig is. Ik probeer immers juist duidelijk te maken dat de mens een eenheid vormt! Toch kan deze vierdeling licht werpen op de vraag wat er in ons mensen nu eigenlijk allemaal samenhangt.

De vier delen van de mens hebben een relatie, zou men kunnen zeggen, met de vier natuurrijken die we kennen. De mens heeft iets in zich van het mineralenrijk, iets van het plantenrijk, iets van het dierenrijk en bovendien heeft de mens nog iets dat specifiek is voor het mensenrijk.

 

MINERALENRIJK = dode stof, materie (mineralen, vitaminen, ...) > (lichamelijke) bouw, structuur, substantie, materie: ORGANEN EN WEEFSELS => STRUCTURELE STOORNIS (tastbare beschadiging of structuuraantasting) (vaak aantoonbaar met klassiek, medisch onderzoek)
PLANTENRIJK = dode stof + levensprocessen > leven = (lichamelijke) stof(uit)wisseling: ademhaling, spijsvertering, bloedsomloop, hormonaalstelsel, ... = LICHAAMSFUNCTIES => FUNCTIONELE STOORNIS (zelden aantoonbaar met klassiek, medisch onderzoek)
DIERENRIJK = dode stof + levensprocessen + emoties > PSYCHE => EMOTIONELE (psychische) STOORNIS
MENSENRIJK = dode stof + levensprocessen + emoties + bewustzijn > BEWUSTZIJN, GEEST => MENTALE (psychiatrische?) STOORNISMINERALENRIJK

Het mineralenrijk, dat zich van alle natuurrijken het eerst ontwikkeld heeft, of zo u wilt het eerst geschapen is, bestaat uit materie. Hoewel er in de moleculen van de mineralen, ertsen, enzovoort nog van alles beweegt en trilt, worden ze toch 'dood' genoemd.

Deze zogenaamd dode materie vormt het eerste deel van de mens. Ons lichaam bestaat uit kalk, kiezelzuur, kalium, magnesium, ijzer, enzovoort.

PLANTENRIJK

Ons lichaam is echter meer dan een hoopje materie, ons lichaam leeft!

Leven is kenmerkend voor het plantenrijk. Het grote verschil tussen het plantenrijk en het mineralenrijk is dat het plantenrijk leeft. Planten kunnen ontkiemen, groeien, zich voortplanten en afsterven. Er vinden daartoe in planten allerlei levensfuncties plaats zoals ademhaling, stofwisseling, een sapstroom (te vergelijken met onze bloedsomloop).

Deze levensfuncties vormen het tweede deel van de mens. Onze ademhaling, spijsvertering, bloedsomloop, hormoonstelsel, enzovoort behoren allemaal tot dit functionele niveau. Het is het deel van de mens dat de dode materie als het ware in beweging zet, de mens doet leven.

DIERENRIJK

Het derde deel van de mens wordt gevormd door iets dat karakteristiek is voor het dierenrijk.

Dieren onderscheiden zich van planten doordat ze kunnen voelen, emoties kunnen hebben. Dieren kunnen blij, bedroefd, tevreden of agressief zijn. Een hond kwispelt met zijn staart als er iemand binnenkomt en springt tegen u op. Planten doen dat zelden.

Naast het materiële deel en het deel van de levens- of lichaamsfuncties, is het derde deel van de mens het deel van de gevoelens, de psychische kant van de mens.

MENSENRIJK

Nu is er nog een deel aan de hele mens te onderscheiden en dat is iets wat uniek is voor het mensenrijk, iets wat mineralen, planten en dieren niet bezitten. Dat is de geest, het bewustzijn. Bewustzijn wil letterlijk zeggen dat men zich ervan bewust is dat men er is, dat men bestaat, dat men leeft. Dat men daardoor kan nadenken over de dingen, beslissingen kan nemen, keuzen kan maken.

Bewustzijn heeft te maken met het verstand (met verstaan, begrijpen). Dat is niet hetzelfde als het hebben van hersens. Dieren hebben die namelijk ook. Voor een groot deel vormen de hersenen bij dieren echter de zetel van het instinct (naast het psychische gedeelte). Ook kan men dieren dingen aanleren. Dieren kunnen echter ondanks de aanwezigheid van hersenen niet nadenken, geen keuzen maken. Mensen kunnen er bijvoorbeeld voor kiezen alvorens te gaan eten eerst nog iets anders te doen. Dieren kunnen dat niet. Als een hond zijn eten ziet, moet hij erop af. Een dier volgt zijn instincten en zijn driften en kan zichzelf daar niet aan onttrekken. Mensen hebben ook nog iets van natuurlijke neigingen en intuïtie, maar ze kunnen zich er aan onttrekken. Mensen kunnen tegen de natuur ingaan doordat ze bewustzijn hebben.

Samengevat bestaat een mens dus uit materie, levensfuncties, psyche en bewustzijn en deze vier delen of niveaus staan onderling met elkaar in verband; er is een voortdurende wisselwerking tussen die vier.

 

EEN VOORBEELD TER ILLUSTRATIE

Laten we deze samenhang eens aan de hand van een voorbeeld bekijken.

BEWUSTZIJN ( => MENSENRIJK) EN PSYCHE ( => DIERENRIJK)

Stel dat iemand op zijn werk een bijzonder groot verantwoordelijkheidsgevoel tentoonspreidt. Nu is het feit dat iemand zich verantwoordelijk voelt voor zijn werk, op zich natuurlijk een goede zaak.

Goede eigenschappen kunnen echter in hun tegendeel omslaan als ze overdreven worden. Het verantwoordelijkheidsgevoel, in ons geval, krijgt dan iets dwangmatigs, het heeft geen nut, het beheerst hem. Iemand denkt dat hij niets aan iemand anders kan overlaten, hij denkt dat hij de enige is die verantwoordelijkheid kan dragen. Dat is dan ook een probleem van iemands denken, iemands bewustzijn.

Als zo een situatie lang aanhoudt, kan dat doorwerken op iemands stemming en gedrag. Doordat hij of zij geestelijk voortdurend onder druk staat, kunnen er steeds vaker irritaties en spanningen optreden. Dat is een klacht van het psychische van de mens. De oorspronkelijke klacht is doorgewerkt tot de psyche.

STOF(UIT)WISSELING ( => PLANTENRIJK) EN BOUW ( => MINERALENRIJK)

Als iemand jarenlang onder spanning leeft, kunnen ten gevolge daarvan allerlei processen in het lichaam verstoord raken. De spijsvertering kan verstoord worden, afscheiding van maagsappen ontregeld raken, de bloeddruk kan omhoog gaan, kortom: het gebied van de levensfuncties wordt aangetast.

En als iemand te lang met een te hoge bloeddruk blijft rondlopen, kunnen de vaatwanden beschadigd worden en kan zo iemand door een hartinfarct getroffen worden. Of wanneer langdurig teveel maagsap wordt afgescheiden, kan dat na enige tijd leiden tot een maagzweer. Dit is een probleem van het lichaam dat aangetast wordt.

Zo kan dus een probleem in iemands denken, in iemands bewustzijn, via een verstoring van psyche en levensfuncties, uiteindelijk leiden tot een tastbare en zichtbare kwaal.

 

te verantwoordelijk BEWUSTZIJN (MENSENRIJK) andere keuzen?
spanningen PSYCHE (DIERENRIJK) depressie verdwijnt
hoge bloeddruk, te veel maagsap STOF(UIT)WISSELING (PLANTENRIJK) betere spijsvertering, beter slapen, ...
maagzweer BOUW (MINERALENRIJK) vasten, dieet, klysma's, wisselbaden, lichamelijke oefening, voldoende drinken, ...

 

Behalve van beïnvloeding van 'boven naar beneden' kan men ook een invloed van 'beneden naar boven' constateren. Zo kan iemand door zeer veel zorg aan zijn lichaam te besteden daarmee zijn levensfuncties beïnvloeden. Iemand kan door vastenkuren, klysma's, wisselbaden, ademhalingsoefeningen, sporten, voldoende drinken, ... ervoor zorgen dat spijsvertering, stoelgang, slaap, bloeddruk, enzovoort beter worden. Als deze lichaamsfuncties verbeteren, kan dat ook heel gunstige gevolgen hebben voor iemands stemming, voor zijn psyche. Zo is in de complementaire geneeskunde bekend dat vasten en darmreiniging de goede manier is om van je depressie in de positieve zin te beïnvloeden.

Ten slotte zou men kunnen zeggen dat wanneer iemand zich psychisch beter, evenwichtiger voelt, hij daardoor in staat is anders over bepaalde zaken te denken, andere keuzen kan maken. Bij deze laatste stap dient echter een beetje een vraagteken gezet te worden. U moet er niet te lang bij stilstaan, maar u kunt zich afvragen of zo een rigoureuze aanpak van onderaf niet alleen mogelijk is als iemand in zijn bewustzijn al het besluit heeft genomen om te veranderen, zodat uiteindelijk toch alles voortkomt uit en begint bij ons denken, ons bewustzijn... .

 

GEVOLGEN VOOR DE BEHANDELING VAN KLACHTEN

Wel moet u stilstaan bij de vraag wat voor gevolgen deze samenhang tussen de vier niveaus zou moeten hebben voor de behandeling van klachten.

Immers, wat gebeurt er als iemand met een hartinfarct in het ziekenhuis wordt opgenomen? Het hart wordt deskundig hersteld en de patiënt wordt, al dan niet met bloeddrukverlagende middelen, naar huis gestuurd. De oorzaak, in ons voorbeeld de gespannen levenshouding voortkomend uit een te groot verantwoordelijkheidsgevoel, wordt daarmee echter niet aangepakt. Het gevolg is dat het regelmatig gebeurt dat mensen na een jaar weer worden opgenomen met een nieuw infarct en daarna nog een derde, een vierde of zelfs een vijfde keer. Dit kan net zolang doorgaan totdat mensen vrijwillig hun levenshouding veranderen of daartoe door hun klacht gedwongen worden.

De klassieke geneeskunde houdt zich vooral bezig met het zichtbare en onderzoekbare onderste niveau van de mens, zoals bijvoorbeeld bij het verwijderen van een niersteen. De vraag hoe de steen is ontstaan, daar blijft men niet te lang bij stilstaan. De patiënt krijgt meestal geen dieet of andere adviezen mee om de vorming van stenen in de toekomst te vermijden.

Door alleen het onderste niveau van de mens te behandelen, is de klassieke geneeskunde eigenlijk een heel beperkte geneesmethode. Het belangrijkste deel van de mens wordt vergeten, en dus in feite ziek gelaten. Alleen de gevolgen van ziekte die in het lichaam zichtbaar worden en door middel van bloed- of urine-onderzoek, röntgenfoto, scanner, ... waarneembaar zijn, worden behandeld.

 

NOG ANDERE RELATIES

Natuurlijk hebben bij het ontstaan van de uiteindelijke lichamelijke kwaal nog veel meer factoren invloed. Erfelijkheid, omgeving, voeding, beweging, enzovoort spelen ook een belangrijke rol. Dat doet echter niets af aan het verband dat er bestaat tussen bovengenoemde vier delen van de mens.

 

«» Start « » Behandel-centrum « » Sauna-centrum « » Zonne-centrum «»