BEHANDEL-CENTRUM >>> HOLISME MET DE ERFELIJKHEID (CONSTITUTIE)
<<< Site overzicht : klik op het logo

 

 

 

 

ERFELIJKHEID OF CONSTITUTIE: EEN ONGELIJKE START

We hebben gezien dat allerlei factoren van invloed zijn op onze weerstand en dat het van die weerstand afhangt of we ziek worden of gezond blijven.

Hangt onze gezondheid dan alleen van uitwendige factoren af? Hoe kan het dan dat van een tweeling die onder precies dezelfde omstandigheden opgroeit de een kerngezond is en de ander met allerlei klachten sukkelt? Inderdaad, er speelt natuurlijk nog meer mee.

Waar we het nog niet over gehad hebben, is de erfelijkheid. We hebben van onze ouders een aantal eigenschappen meegekregen die al bij de bevruchting zijn vastgelegd. Deze eigenschappen zijn bij iedereen verschillend, zelfs bij een tweeling. Alleen bij een eeneiïge tweeling zijn de overgeërfde eigenschappen identiek.

Verder wordt iedereen op deze aarde geboren met andere eigenschappen dan zijn of haar viermiljard medebewoners. We hebben dus een ongelijke start.

Men kan immers zowel zwakke als sterke punten van de ouders erven. Iemand uit een zwak geslacht heeft een veel grotere kans op een slechte start dan iemand uit een sterk geslacht. En met een slechte start bedoelen we dan dat iemand begint met een weerstandsniveau dat heel laag is. Zo laag soms, dat een baby al ziek ter wereld komt. Ook gezonde ouders kunnen echter kinderen krijgen die niet zo sterk zijn. Dat gebeurt doordat tijdens de bevruchting toevallig een paar zwakke plekken van de vader gecombineerd worden met een paar zwakke plekken van moeder. En andersom kunnen ouders die altijd met hun gezondheid kwakkelen een kerngezond kind ter wereld brengen. Maar in zijn algemeenheid kan men zeggen dat kinderen van zwakke ouders bij de geboorte minder weerstand hebben dan kinderen van sterke ouders.

Het gestel, de weerstand die men bij de geboorte meekrijgt en die bepaald wordt door de geërfde eigenschappen, noemt men de constitutie. De constitutie die men bij de geboorte meekrijgt, bepaalt voor een groot deel de gezondheid later. Of beter: iemands constitutie geeft de grenzen aan waarbinnen zijn of haar gezondheid zal schommelen. Als er bij de geboorte geen sprake is van ernstige en onomkeerbare aandoeningen, dan liggen deze grenzen vaak behoorlijk ruim. Wat er binnen deze overgeërfde grenzen gebeurt tijdens het verdere leven, is afhankelijk van alle genoemde invloeden die een mens tijdens zijn leven ondergaat.

Positieve invloeden kunnen iemand meer weerstand geven en zijn gezondheid zal in de richting van de bovengrens gaan (figuur 5).

Negatieve invloeden kunnen iemands weerstand verminderen en zijn gezondheid zal in de richting van de ondergrens gaan. Als iemand met een sterke constitutie geboren wordt, heeft hij een lage ondergrens. Dat betekent dat hij heel wat negatieve invloeden kan ondergaan voordat hij de grens naar ziekte overschrijdt (zie figuur 6). Iemand met een slechte constitutie heeft een hoge ondergrens zodat hij bij de minste tegenslag de ziektegrens al overschrijdt.

Toch kan iemand met een zwakke constitutie even gezond door het leven gaan als zijn sterke broer, als hij tenminste gezonde invloeden opzoekt: hij zal gezonder moeten eten, meer bewegen, stoppen met roken, eventueel ander werk zoeken, enzovoort.

Zijn sterke broer kan heel wat ruiger leven. Ondanks het feit dat hij rookt en drinkt, slecht eet en niets aan beweging doet, ziet hij er toch gezond uit. Mensen die ondanks hun slechte leefgewoonten toch gezond blijven, worden altijd dankbaar als excuus gebruikt door anderen die niet van bijvoorbeeld het roken af willen. 'Opa is er honderd mee geworden, dus kan het voor mij ook geen kwaad'. Gezien het feit dat iedereen een ongelijke start heeft in het leven met de daarbij behorende beperkingen, gaat een vergelijking met anderen dus mank.

 

«» Start « » Behandel-centrum « » Sauna-centrum « » Zonne-centrum «»