BEHANDEL-CENTRUM >>> HOLISME IN HET LICHAAM
<<< Site overzicht : klik op het logo

 

 

 

ALLES IN HET LICHAAM HANGT SAMEN

Dat organen en lichaamsfuncties nauw met elkaar samenhangen, is al even aangestipt met het voorbeeld van het verband tussen eczeem en astma. Negentig procent van de CARA-patiënten (patiënten met chronische ademhalingsproblemen) heeft als kind een of andere vorm van eczeem gehad. Op zijn beurt kan eczeem weer verband houden met een verstoorde lever-, nier-, of darmfunctie. Het zijn verbanden die overigens ook in de gewone of klassieke geneeskunde wel gelegd worden, alleen doet men er vooralsnog niet zoveel mee.

In de complementaire geneeskunde zijn velerlei samenhangen bekend. We wezen al even op de acupunctuur waar onder andere via de meridianen verbanden worden gelegd tussen allerlei organen.

In andere methoden worden verbanden gelegd via de reflexologie. Men gaat er daarbij van uit dat het hele lichaam wordt gereflecteerd of weerspiegeld in bepaalde huidzones. De bekendste methode die van dit principe gebruik maakt, is de voetreflexzonetherapie. Hierbij vindt men de verschillende lichaamsdelen terug in de voetzolen. Dit gegeven kan gebruikt worden bij het vaststellen van een diagnose, maar ook bij de therapie. Een diagnose kan men stellen doordat bepaalde verkleuringen, temperatuurverschillen, verhardingen, slapte, drukgevoeligheid, enzovoort van de huid iets zeggen over de toestand van de inwendige organen. Deze relatie is zo direct dat iemand met een gevoelige dikke darm niet alleen een scherpe pijn in de voet voelt bij het drukken op het dikkedarmgebied van de voet, maar ook direct pijn kan voelen op de plaats van de dikke darm zelf, of, wat niet zelden gebeurt, een plotselinge aandrang krijgt tot ontlasting. Reflexzones vindt men niet alleen op de voet, maar ook op handen, oren en andere plaatsen.

In de iriscopie maakt men van een soortgelijk principe gebruik: het hele lichaam wordt gereflecteerd in de iris. Daarbij neemt men niet alleen orgaanstoornissen waar, maar ook functionele stoornissen. Omdat functionele stoornissen altijd voorafgaan aan de eigenlijk aantasting van de organen kan men met behulp van iriscopie bijvoorbeeld al waarschuwen voor een maagzweer als deze er feitelijk nog niet is. Het gewone ziekenhuisonderzoek wijst dan nog niets uit en is in dat opzicht dus trager en gebrekkiger dan de iriscopie (omdat er nog niets ontdekt kan worden, dringen patiënten dan soms bij hun huisarts aan op dure en/of risicovolle onderzoeken).

Nog meer verbanden binnen het lichaam: in de chiropraxie en de manuele therapie kan men aan de stand van de wervels zien welke organen mogelijk klachten geven. Door deze wervels in de juiste stand terug te 'duwen' kunnen hoofdpijnklachten, maagklachten, enzovoort verdwijnen. Soms gaat dit zo snel in zijn werk dat een patiënt al op de massagetafel van zijn jarenlange klachten verlost wordt.

In de klassieke homeopathie kunt u na het opnoemen van de helft van uw klachten soms ervaren dat de homeopaat de andere helft van uw klachten invult. Niet omdat hij helderziend is, maar omdat uit de literatuur eenvoudigweg bekend is dat bepaalde klachten altijd met andere klachten samenhangen.

Al deze samenhangen binnen het lichaam zijn voor iemand die voor het eerst met de complementaire geneeskunde in aanraking komt vaak verwarrend. 'Je kunt alles wel met elkaar in verband brengen' is een veel gehoorde opmerking. Wel, dat doet de complementaire geneeskunde dan ook. Alles, maar dan ook alles hangt met elkaar samen.

 

«» Start « » Behandel-centrum « » Sauna-centrum « » Zonne-centrum «»