BEHANDEL-CENTRUM >>> COMPLEMENTAIRE GENEESKUNDE (HOLISME)
<<< Site overzicht : klik op het logo

 

 

 

HOLISME: DE HELE MENS

Nu de nadelen van specialisatie zich steeds duidelijker op de voorgrond dringen, ontstaat er meer en meer de neiging de dingen weer in een groter verband te plaatsen. Men is niet meer tevreden met de behandeling van afzonderlijke organen, men wil helemaal beter worden. De hele mens moet genezen worden!

De hele mens is een uitdrukking die in de alternatieve, of natuurgeneeskundige, of biologische of complementaire geneeskunde vaak gebezigd wordt, maar dikwijls is het niet meer dan een kreet, zonder veel inhoud. Wat is dat, de hele mens? Wat moeten we ons daarbij voorstellen?

Wanneer men het over deze 'hele kijk' op mensen heeft, spreekt men ook wel van holisme. In het woord holisme zit het Nederlandse woord 'heel' en het Engelse woord 'whole'. Holisme wil zeggen dat men niet naar het afzonderlijke kijkt of naar het onderscheid zoekt tussen de dingen (specialisme), maar dat men juist naar het gemeenschappelijke, naar de eenheid zoekt van alles wat bestaat. In de eerste plaats wordt die eenheid teruggevonden binnen het lichaam van de mens, waarin alles met elkaar in verband staat. Er is een voortdurende onderlinge beïnvloeding tussen alle organen en weefsels.

Met deze lichamelijke samenhang zijn we er echter nog niet, want een mens is nu eenmaal meer dan zijn lichaam. De mens is nog altijd vooral een psychisch wezen en dat psychische hangt nauw samen met het lichamelijke, ze vormen samen een eenheid.

Tot slot staat de mens voortdurend in contact met zijn omgeving, met de hem omringende natuur, of wat daar nog van over is, en maakt op deze manier deel uit van een nog grotere eenheid. Tussen alles wat bestaat vindt een voortdurende wisselwerking en beïnvloeding plaats: alles hangt met alles samen. Zo een opvatting heeft verregaande gevolgen voor de manier waarop over ziekte en gezondheid wordt gedacht, en voor de manier waarop klachten worden behandeld. Het holisme vormt de basis van de complementaire geneeskunde.

Ik zal daarom wat uitgebreider ingaan op deze zienswijze die, na eeuwenlang op de achtergrond te zijn gebleven, in deze tijd weer sterk in opkomst is.

 

«» Start « » Behandel-centrum « » Sauna-centrum « » Zonne-centrum «»